servisní služby

33Máte-li zájem o servisní služby, kontaktujte nás na: servis@imtos.cz, tel.: +420 511 120 495

IMTOS, spol. s r. o. poskytuje záruční i pozáruční servis - kompletní škálu servisních služeb na celém sortimentu námi dodávaných strojů a technologií. Servisní team pokrývá celé území ČR a SR. Vedle špičkové kvality, rychlosti a operativního řešení spočívá největší výhoda servisu IMTOS v přímé podpoře výrobců strojů a zařízení, včetně přístupu k výrobní dokumentaci a originálním náhradním dílům.

Několik důvodů, proč využít servis IMTOS:

KNOW-HOW

Specialisté prochází školením u výrobců strojů, mohou využívat kompletní technologickou podporu výrobců včetně originální dokumentace. Využívají neocenitelné zkušenosti z instalací strojů, díky čemuž jsou schopni rychle diagnostikovat poruchy.

Technické zázemí

IMTOS, spol. s r. o. disponuje špičkovými diagnostickými zařízeními a originálními servisními sadami od výrobců strojů. Servisní vůz umožňuje kvalifikovaný zásah po celém obsluhovaném teritoriu.

Náhradní díly

IMTOS, spol. s r. o. využívá při své činnosti originální náhradní díly. Pro konkrétní stroje je k dispozici sklad základních (nejpoužívanějších) náhradních dílů pro okamžitou reakci.

Díky tomu je servis IMTOS, spol. s r. o.

  • Vstřícný
  • Rychlý
  • Flexibilní
  • Kvalitní
  • Vysoce efektivní
servis_imtos-01

Průběžný servis

Pravidelná péče o stroje umožňuje dosažení optimálního výkonu a minimalizuje ekonomické ztráty předcházením neplánovaných odstávek.

Společnost IMTOS, spol. s r. o. poskytuje v rámci plánovaného servisu následující služby:
Plán preventivní údržby

Plán preventivní údržby je vypracován na základě doporučení výrobce a konkrétních podmínek provozu stroje či celku.

Inspekční prohlídka

V předepsaných intervalech provádí specialisté inspekční prohlídky s kompletní diagnostikou celého zařízení, v rámci kterých jsou schopni odhalit potenciální rizika. Součástí pravidelné inspekční prohlídky je odstranění drobných závad.

Přestavba a modernizace

Přestavba a modernizace dokážou zcela změnit požadované parametry stroje -rychlost, přesnost, kvalitu, kapacitu či přechod na jiný výrobní program. Při přestavbách techniky IMTOS, spol. s r. o. v součinnosti s výrobcem je zachována záruka na přestavovaný celek!

Podpora

Do průběžného servisu lze zahrnout i poradenství, zaškolení pracovníků a podporu výroby, kdy technik osobně dohlíží na optimální provoz stroje.

servis_imtos-02

Pohotovostní servis, opravy

Pohotovostní zásahy a opravy přichází na řadu při poruchách a haváriích. Technici IMTOS, spol. s r. o. odstraní poruchy, nahradí poškozené díly a zařízení uvedou do provozu.

Pohotovostní zásah

Po nahlášení problému technik vyhodnotí situaci a stanoví postup. Servisní skupina vyjede na místo vybavená základními náhradními díly pro konkrétní stroj. Diagnostikuje závadu a v součinnosti s uživatelem stroje rozhodne o dalším postupu.

Běžné opravy

Oprava jedné nebo více částí stroje nepříliš náročná na výměnu náhradních dílů a pracnost. Běžná oprava probíhá v řádu hodin, případně dní.

Střední oprava

Střední oprava probíhá na celém stroji. Její rozsah závisí na předchozí diagnostice a požadavcích uživatele. Vyměňují se opotřebované části, revidují všechny části stroje.

Generální oprava

Při generální opravě probíhá detailní diagnostika všech jeho částí, kompletní demontáž, výměna poškozených, opotřebených či technologicky zastaralých dílů, výměna elektroinstalace. Stroj po generální opravě poskytuje služby ve srovnatelné kvalitě s identickým novým strojem.