12.09.2023
>
IMTOS > ŠKODA PARS

Modernizace čisticího zařízení ve Škodě Pars

Velká výzva na úsporu pracovního prostoru zvládnuta.

V rámci modernizace nahradila společnost Škoda Pars svůj letitý systém pro čištění podvozků. Nový systém umožňuje čištění,oplachování s pasivací velkých dílů o hmotnosti až 15 tun - a to vše s úsporou místa 75 % ve srovnání se starým systémem.

Společnost Škoda Pars se sídlem v Šumperkuse úspěšně etablovala na domácím trhu v oblasti výroby, modernizace a oprav kolejových vozidel a jejich součástí. Od roku 2008 je součástí skupiny Škoda Transportation, která zaujímá vedoucí postavení v oboru dopravní techniky na národní i světové úrovni. Rozsáhlé investice do technologií a výrobních zařízení realizované v rámci integrace dále urychlily růst společnosti, která svým zákazníkům nabízí inovativní řešení pro optimalizaci efektivity, bezpečnosti a komfortu cestování po železnici. Zaměřením na modernizaci kolejových vozidel vytváří společnost, která má dnes více než 800 zaměstnanců, ekonomicky i technicky vyspělou alternativu k nákupu nových vozidel.

 

Optimalizace energetické účinnosti, spolehlivosti a prostoru

Stávající zařízení na mytí součástí kolejových vozidel ze 70. let již technicky neodpovídalo současným požadavkům: kvůli vysoké energetické náročnosti, vysokým provozním nákladům a nedostatečné kvalitě mytí nebyl provoz ani hospodárný, ani šetrný k životnímu prostředí. Nedostatečná kapacita a vysoká poruchovost dále snižovaly účinnost. Stávající zařízení mělo navíc velkou retenční nádrž o objemu 2 × 15 m2 a velkou plochu 200 m2. Proto bylo toto zařízení nahrazeno.

 

 

 

 

Společnost Škoda Pars předložila seznam požadavků, včetně maximální nosnosti 15 t. Kromě toho musel být nový systém určen pro díly o rozměrech až 5100 × 3035 × 1550 mm. Požadované procesy zahrnovaly čištění a oplachování s pasivací v cyklu maximálně 50 min. Při tomto procesu mají být účinně odstraněny různé nečistoty, jako jsou ropné deriváty, plastová maziva, nečistoty z kolejí, prach a zbytky barev. Čistí se součásti vozidel, jako jsou podvozky vagonů a lokomotiv, drobné díly po demontáži podvozků a další části kolejových vozidel. V systému by mělo být možné vyčistit i největší podvozek lokomotivy E109.

 

 

 

Technologie a systémové komponenty na co nejmenším prostoru

Společnost Bupi Golser Maschinenbau GmbH vyřešila tyto požadavky pomocí systému čištění podvozků se dvěma zvedacími dveřmi. Požadavek a výkonnostní profil tak byl splněn ve všech bodech. Definovaný cíl kvality byl splněn ještě lépe: hotové čištění bez předmytí, s povrchovým napětím na kovovém povrchu nejméně 32 mN/m. Další velkou výhodou systému Bupi Cleaner je jeho kompaktní provedení. Jednotlivé komponenty systému pocházejí od známých výrobců a jsou snadno a bezpečně přístupné pro údržbu a provoz systému.

"Společnost Bupi Golser nám dokázala nabídnout řešení na míru, které je v každém ohledu přizpůsobeno našemu sortimentu dílů a našim požadavkům na čistotu. Přesvědčily nás jejich odborné znalosti v oblasti kolejových vozidel a kompetentní podpora na místě, kterou nám poskytl český prodejce, společnost IMTOS spol. S r.o.," poznamenává Jiří Záluský Jiří ze společnosti Škoda Pars.

Jsme připraveni nabídnout vám nejlepší řešení pro váš projekt a výrobu. Jste vy?