speciální řešení obrábění

famar-1409100145.png
Problémy zákazníků s produktivitou řeší Famar pomocí speciálních zákaznických řešení. Požadavky zákazníků budou splněny k plné spokojenosti u každého projektu. Pracujeme v úzké spolupráci se zákazníkem, abychom společně našli nejvhodnější proces obrábění pro daný dílec, přes instalaci až po finální výrobu. Speciální stroje jsou vyvíjeny na základě Famar modelů, čímž se dosáhne optimální kvality při nízké investici.


parametr hodnota
max. Ø sklíčidla 260 - 800 mm
max. délka obrobku 240 - 500 mm
oběžný Ø 350 - 850 mm