RADS 2-500 M

mae-1409101611.png


parametr hodnota
lisovací síla pro každý válec 5000 kN
zdvih každého válce 2 x 700 mm
otevření stroje ve svislém směru/ vzdálenost mezi horním a spodním rámem 1340 mm