opce

famar-1409100145.png
Infinity opce

Bez zastavení procesu… Famar patentoval inovativní systém pro výměnu opotřebovaného nástroje během nakládání a odebírání obrobků bez přerušení cyklu, čímž se dosáhne dříve nedosažitelné efektivity využití stroje.


„L“ opce

Prodloužené lože stroje rozšiřuje pracovní prostor, umožňuje namontování nástrojových multi-hlav nebo dalších nástrojů vedle revolveru, pro mnoho dalších aplikací.


„Y“ opce

Třetí řízená osa namontovaná na lože umožňuje příčný pohyb revolveru pro obráběcí operace mimo rotační osu obrobku, jako je vrtání, závitování a frézování.