MAXER 400

famar-1409100145.png
Maxer nahrazuje tradiční řešení „soustruh + obráběcí centrum + automatizace“ při výrazně nižší investici a na menší zastavěné ploše. Soustružení a frézování může být provedeno na jedno upnutí, čímž se minimalizují geometrické a tvarové nepřesnosti a zároveň se zkracují manipulační časy a snižují náklady na zakládání a odebírání


parametr hodnota
max. Ø sklíčidla 400 mm
max. délka obrobku 340 mm
oběžný Ø 480 mm