GH Electrotermia


GH je jedním z největších světových dodavatelů zařízení pro indukční ohřev ve strojírenství. Vyvíjí a vyrábí zařízení a technologie na klíč zejména pro automobilový, letecký, železniční a lodní průmysl, těžbu ropy a plynu, výrobu energie z obnovitelných zdrojů, kovozpracovatelský a potravinářský průmysl i další odvětví. Díky vysoké kvalitě dodávek, odbornosti a průkopnickým postupům dodala GH Group v uplynulých padesáti letech svá řešení více než 4 000 zákazníkům.
ghmain-1409021905.jpg

PRODUKTY